Kommentarer

På denna sida får läsaren en utveckling av informationen på hemsidan. Här presenteras också källor till information och fördjupning.

En stor del av befolkningen i Sverige har tillgång till varor och tjänster nästan dygnet runt, och utan större motprestationer. När många av varorna dessutom produceras i ett fjärran (U-)land är det svårt att se allt som ligger bakom varje liten produkt.
Men i länder som Indien och Indonesien märker man däremot tydligt av spåren från den genomsnittlige svenskens livsstil: Fabriker jobbar i snabb takt för att tillgodose våra behov, och i framfarten skövlas skogar, utarmas jordar och förgiftas vatten så till den grad att hela ekosystem håller på att kollapsa. Arbetarna jobbar för svältlön och utsätts för giftiga kemikalier, medan vi rapar framför TV:n och tycker att det är jobbigt med så mycket reklamavbrott i favoritprogrammet.

LCA (livscykelanalys) innebär att man tittar på en produkt från vagga till grav: Vilken miljöpåverkan har produkten vid anskaffning av råvaror, tillverkning och användning av produkten samt vid kassering av produkten? Man tittar på parametrar som t.ex. energiförbrukning, utsläpp och råvaruanvändning.

Om den genomsnittlige svensken hade gjort det till rutin att tänka på LCA vid sina inköp kunde det innebära en markant förändring i inköpsvanor - inte bara vad man köper utan också när man köper: Det konsumtionssamhälle vi befinner oss i påverkar oss i varierande grad att köpa saker vi egentligen inte behöver - och alldeles för ofta.
Vad behöver vi egentligen? Vilka behov kan räknas till de nödvändiga? (Dessa frågor är några av de man kan diskutera i FOT-bloggen.)

De flesta kan förbättra sitt ekologiska fotavtryck en hel del, men i ärlighetens namn är det svårt för den genomsnittlige svensken att nå den hållbara nivån (2,1 ha) pga de strukturer vi svenskar lever i. En av de strukturer som behöver förändras är den ekonomiska (dels synen på ekonomi och vinster som något överordnat, dels hur man använder den ekonomiska styrningen): Om EU och svenska staten agerat annorlunda, hade kanske även miljökostnaden varit inräknad i produkter. Det hade i förlängningen inneburit att "vanliga" produkter blivit dyrare än de miljövänliga. 
Man pratar även om personliga utsläppskvoter som en lösning.

Samhällsutvecklingen har alldeles för länge skett på bekostnad av naturen och vår miljö. Det är hög tid att sätta miljö i första rummet på alla nivåer: Stater och företag har stora ansvar, men den ensamme individen har ett minst lika stort ansvar då stater och företag lyssnar när det är många som säger ifrån. Det finns mycket man som individ kan göra själv, och när du gör dessa val i vardagen skickar du indirekt signaler till företag och politiker att viljan till ett grönare samhälle växer.
Många av dessa val gynnar inte bara miljö och hälsa utan även din ekonomi.

Här kommer en kort utveckling av tumreglerna från ”Allmänt om miljö”:
      1. Se över och minska/ändra eventuellt din konsumtion av el, värme, vatten, kläder, mat och lyxprodukter (diverse elektroniska produkter, skönhetsprodukter, tobak, alkohol och diverse sötsaker och läsk).
El: Var noga med att släcka lampor och apparater (även stand by), och byta till lågenergivarianter, energimärkning A, av nyss nämnda (när det är dags att köpa nytt).
Värme: Man behöver inte mer än ca 20 grader i hemmet. Rätt ventilation och spillvärme från bl.a. apparater minskar behovet av elementvärme. Minska behovet ytterligare genom att röra dig lite extra eller ta på en extra tröja.
Vatten: Låt inte vatten rinna till ingen nytta – speciellt inte varmvatten.
Kläder: Använd så mycket du kan av din garderob, och skänk resten till second hand eller någon annan. När du behöver köpa nytt bör det vara begagnat eller ekologiskt.
Mat: Många svenskar bör minska sin köttkonsumtion markant, eftersom kött har en avsevärt större total miljöpåverkan än dess vegetariska alternativ. Dessutom slänger vi alldeles för mycket mat (och annat) i onödan. FOT:s matsida >>>
Man kan återanvända mer än man tror, och resten bör källsorteras för återvinning.
      2. Nästa steg är att din återstående konsumtion ska bestå av miljömärkta och lokala (eller rättvisemärkta) produkter samt förnyelsebar energi så långt det är möjligt.
      3. Till sist bör man påverka andra att ta efter sina initiativ, eller ha fler vid sin sida redan i processens början vilket underlättar. Man kan ju göra det till en rolig grej inom umgängeskretsen, och t.ex. tävla om vem som minskar sin miljöpåverkan mest inom vissa områden.

Om man inte orkar vara aktiv utåt själv kan man anlita andra att vara det åt en: Bli medlem i en miljöorganisation. Då underlättar du och ger stöd åt deras verksamhet. Du kan även köpa utsläppsrätter och skog för att begränsa de totala utsläppen av växthusgaser. >>>

Bil: Behövs sällan om man bor och arbetar i en större stad, men om man ska äga en bil bör den drivas med el eller biogas. Kör sällan, gå med i en bilpool eller samåk, och tillämpa ecodriving när du väl kör.

Du hittar mer utveckling och fler tips hos WWF/You can helpKonsumentverket , Naturskyddsföreningen och Omställning Sverige samt i biblioteket.

Oavsett var man som individ står idag (den individuella startpunkten/miljöprofilen), är det viktigt att man gör det man kan.
För nybörjaren är det viktigt att ta ett steg i taget, så märker du snart att det går lättare: Precis som med allting annat kan det ju kännas svårt innan man kommit igång.
Artisterna har dessutom en extra utmaning gällande deras fotavtryck, då de reser mycket i sin verksamhet, men FOT prioriterar statusen i deras privatliv.

Om ni vill dela med er av hur det går (oavsett om det går bra eller dåligt) eller om ni inte hittar svar på någon fråga i vidarehänvisningarna, kan ni använda bloggen.Källor:
Miljövetenskaplig utbildning på Malmö högskola 

Naturskyddsföreningens hemsida + Rapport: Hur många svenskar tål världen?

Naturvårdsverkets hemsida + nyhetsbrev

WWF angående eko-fotavtryck m.m.

McNeill, J.R.: Någonting är nytt under solen. 1900-talets miljöhistoria. Ger en bra bild av hur vårt agerande lett fram till dagens miljöproblem. Läs mer

Vilby,Knud: Den globala resan. Insikt i globaliseringens problematik. Läs mer

... samt flera fantastiska exempel i alla kategorier i FOTbiblioteket.   

______________________________________________________________________
Dessa källor tillsammans med möten, dialoger, andra källor och erfarenheter från verkligheten bildar den holistiska smältdegel som skapat innehållet på denna hemsida.

 

 

 

Allmänt om miljö »
En samling av övergripande och relevant fakta

Användbara gröna länkar »
Allt du kan tänka dig, och lite till ...

Ekologiskt fotavtryck »
Vad är det, och hur stort är ditt eget avtryck?

FOT-biblioteket »
Böcker, tidningar, film m.m.

FOT-bloggen »
Tyck till om FOT eller miljö i allmänhet

FOTnytt »
Nyheter om FOT och övrigt

___________________________
Sidan uppdaterades 26 sep -11