Ekologiskt fotavtryck

Ett ekologiskt fotavtryck är ett sätt att mäta resursförbrukning och avfallsproduktion för en individ eller nation. Fotavtrycken mäts i globala hektar (gha) över biologiskt produktiva ytor (land och hav) per individ och per år.
    Exempel: För att en global ekologisk hållbarhet ska vara möjlig bör man i ett globalt genomsnitt ligga på 1,8 gha, men siffran är i verkligheten 2,7.
Ett urval av enskilda nationer: Sverige har ett ekologiskt fotavtryck på 5,9 gha; Danmark 8,1; USA 8; Kina 2,2.
Som en motvikt till västvärlden och de dominerande rika länderna kan man nämna att Afrikanska Unionen (53 länder) har ett genomsnittligt fotavtryck på cirka 1,5 gha. Mer om detta >>>

 

Mät ditt eget fotavtryck

Det finns flera olika tester man kan göra, som ibland skiljer sig något åt när det gäller aspekterna man tar hänsyn till. Måtten eller bedömningarna som resultaten i testerna visar är förstås inte en exakt avspegling av verkligheten, men de ger dig en bra fingervisning om din nuvarande status.

Tänk på att den genomsnittlige I-landsmänniskan ligger ganska högt över gränsen för hållbarhet, så bli inte nedslagen om du skulle få ett högt värde.

Här är exempel på några olika test.  Lycka till.

Fick du ett högt värde? Gå in på Kommentarer för allmänna miljöförbättringstips eller botanisera bland gröna länkar.

Om du vill veta mer om ekologiska fotavtryck i allmänhet kan du läsa här.

 

 

 

 

Allmänt om miljö »
En samling av övergripande och relevant fakta

Användbara gröna länkar »
Allt du kan tänka dig, och lite till ...

FOT-biblioteket »
Böcker, tidningar, film m.m.

FOT-bloggen »
Tyck till om FOT eller miljö i allmänhet

FOTnytt »
Nyheter om FOT och övrigt

Kommentarer »
till infon på hemsidan samt källor

__________________________
Sidan uppdaterades 24 nov -14