Ett underhållande miljökollektiv...

Idén föddes redan 2006, men Miljökollektivet FOTs officiella startdag blev 7 juli (070707)
- samma dag som den globala Live Earth-galan ägde rum (Live Earth blev sedermera en av kollektivets vänner - se nedan.)

Namnet "FOT" valdes av flera skäl: Det är en förkortning av "Friends of Old Trees"  (eftersom gammelskog är viktigare än ny). "FOT" relaterar även till ekologiska fotavtryck och att kollektivet manar till att ta ett steg i rätt riktning.

Kollektivet består av artister i underhållningsbranschen, och de strävar efter att vara miljöförebilder och vid behov minska sin egen miljöpåverkan. FOT erbjuder stöd för ett ändrat miljöbeteende åt artisterna, och det samma gäller inte minst för allmänheten som kan dra nytta av det stöd hemsidan ger. 
När man strävar efter att genomföra en miljöförbättring i sitt liv, bör man utgå från sig själv och titta på var man står idag (startpunkt). Vad är mitt ungefärliga fotavtryck och hur ser min miljöprofil ut? Med utgång från startpunkten ska man sedan ta ett steg i taget.

 

FOT strävar efter att vara en plattform för miljöarbete i underhållningsbranschen, och kan därför även vara en resurs för t.ex. festivaler. En del av verksamheten består i att bedöma festivaler utifrån miljöpåverkan, och FOT utser emellanåt festivaler som gjort särskilda insatser för miljön och då prisas med GuldFOTen. 

Intern verksamhet
Miljök
ollektivet FOT är religiöst och partipolitiskt obundet, och har en prägel av humana och ekologiska värderingar. Verksamheten är helt ideell.

Kollektivet har en låg miljöpåverkan jämfört med många företag, organisationer och liknande: FOT har en bostad som kontor, vilket innebär en minskad totalpåverkan i verksamheten (minskad energi och resor). Verksamheten fördelas nästan enbart över telefon och Internet, och grön el används. Det papper som använts är kontrakt till artisterna, och ett fåtal flyers (båda utskrivna dubbelsidigt på miljövänligt papper). De väldigt få resor som kan relateras till FOT är miljöanpassade (de sker i samband med andra ärenden för att effektivisera resandet, de är ofta korta samt att valda färdmedel i stort sett alltid är cykel eller tåg). FOT har en relativt låg klimatpåverkan, men strävar alltid efter förbättring. Som ett led i detta genomförde FOT under 2007 en åtgärd samt kompenserade för de utsläpp som vi faktiskt bidrog till fortfarande.  "Kontoret" och tjänsteresorna blev därmed klimatneutrala (som loggan till vänster visar). Det var Respect Climate som granskade klimatarbetet, och de är en del av Respect Europe. >>>


Kollektivets vänner 

Att vara vän innebär att man stödjer kollektivet och dess idé moraliskt. Man är med andra ord inte medlem eller sponsor (FOT har inga sponsorer).

 

             

                                
Project Save The Earth              Respect Europe                                                                  

 

Hemsidan och kontakt 

För att möjliggöra den ideella karaktären av kollektivet samt för att hålla kostnaderna nere, har hemsidan skapats med relativt enkla medel. Hemsidans innehåll är viktigare än dess utseende. Ansvarig vill tacka de som har hjälpt till med hemsidan - särskilt Jessica Persson som har designat FOT-loggan (till höger) och skapat en bild.

Hemsidan uppdateras med ojämna mellanrum. Ni får gärna höra av er om ni har frågor eller tips.  
Kontakt

 

Grundare och ansvarig för kollektiv och hemsida: Jimmy Lindsjö  

 

 

Allmänt om miljö »
En samling av övergripande och relevant fakta

Användbara gröna länkar »
Allt du kan tänka dig, och lite till ...

Ekologiskt fotavtryck »
Vad är det, och hur stort är ditt eget avtryck?

FOT-biblioteket »
Böcker, tidningar, film m.m.

FOT-bloggen »
Tyck till om FOT eller miljö i allmänhet

FOTnytt »
Nyheter om FOT och övrigt

Kommentarer »
till infon på hemsidan samt källor


_______________________________
Sidan uppdaterades 26 nov 2014